What's the air-source?
La aerotermia és una energia renovable que aprofita l'energia tèrmica existent en l'aire i la transfereix cap a l'interior de l'habitatge per proporcionar calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària, en funció de quines siguin les necessitats de confort de l'habitatge.

XXX Quin és el seu funcionament?
A través de la bomba de calor aerotèrmica, una tecnologia eficient i sostenible que aconsegueix estalvis molt significatius en la despesa energètica de la llar i redueix les emissions directes de CO2.

Perquè una bomba de calor estalvia energia?
Perquè les bombes de calor aerotèrmiques són sistemes d'alta eficiència energètica que poden transformar una unitat d'energia elèctrica en 4 o més unitats d'energia de calefacció. Per aquest motiu són altament eficients i garanteixen un alt rendiment fins i tot amb temperatures exteriors baixes.
Una altra dels seus avantatges és la gran versatilitat de les bombes de calor aerotèrmiques per combinar-les amb emissors tèrmics com radiadors, fancoils o sòl radiant, el que permet aconseguir un alt grau de confort a l'habitatge funcionant amb temperatures de calefacció baixes, un sistema de gran eficiència energètica que permet obtenir importants estalvis d'energia sense renunciar al confort.
No només l'eficiència i l'estalvi que aconsegueixen són les raons per apostar per la instal·lació de bombes de calor en instal·lacions domèstiques, aquest sistema en usar una energia inesgotable, com és l'aire, no genera emissions directes de CO2 i és per tant un sistema que contribueix a la disminució d'emissions de gasos d'efect
e hivernacle.

" Durant els propers anys les normatives i exigències del mercat ens portaran a instal·lacions d'eficiència molt elevada, sent una de les principals tecnologies l'aerotèrmia. "
 
Seguí Clima, SL use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree to our use of cookies. Plus d'information
Configuration des cookies Accepter